Waarom de School voor Compassie?

Het antwoord is eenvoudig én onthutsend. Eenvoudig: omdat je compassie ‘gewoon’ kunt leren. Mededogen en empathie hebben niet zozeer te maken met een bepaald gevoel, of een bijzondere klik. Compassie gaat vooral om de keuze of je jezelf erin wilt ontwikkelen.

Onthutsend: omdat we als samenleving heel veel uitgeven aan onderwijs in rekenen, taal, bestuurskunde, economie, communicatiewetenschappen enzovoort. En veel minder in zoiets als mededogen. En dat terwijl iedereen het weet: van wat meer compassie knapt de wereld een stuk op.

Wetenschappers bevestigen het: geluk vinden mensen vooral in goede relaties met medemensen. En die goede verhoudingen beginnen met compassie. Ook de grote spirituele tradities, zeker die van het (oorspronkelijke) christendom, wijzen ons deze weg. Maar er zijn maar weinig plekken waar je jezelf er in kunt trainen.

Nou, daarom dus, de School voor Compassie.

Karel Muller

Trainer/projectleider

'Compassie is een gevoel, maar ook een vaardigheid. Het is verbazingwekkend hoe snel mensen zich hier in kunnen ontwikkelen.'

Op de hoogte blijven van onze school?

Neem contact op