Vrijdag 17 juni 2022

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De avond wordt gehoudenin Gebouw De Vereeniging aan de Oude Enghweg 19e toegang is vrij. Belangstellenden zijn van harte welkom.

“De meeste mensen zijn er diep van doordrongen dat klimaat en milieu er dramatisch aan toe zijn. De regering bereidt ingrijpende maatregelen voor. Wat mij betreft zeer terecht. Tegelijkertijd is er ook iets anders nodig: onze persoonlijke relatie met de aarde moet veranderen,” vertelt Karel Muller.

“Milieuproblemen blijven bestaan zolang we de aarde blijven beschouwen als een ‘ding’,” gaat Yvonne van den Heuvel verder. “Een ding dat we voor van alles en nog wat kunnen gebruiken en als het hier en daar wat kapot is weer kunnen repareren. We moeten weer in een hartsrelatie met de aarde komen. Ik hoop dat we de aarde diep van binnenuit gaan liefhebben en haar gaan dienen.”

Karel: “We vergeten wel eens dat we als mens ontzettend veel macht hebben gekregen over de aarde. Wij bepalen of er bossen groeien en waar. Of er bepaalde planten blijven bestaan of niet. Of miljoenen dieren een kwijnend bestaan lijden, ja of nee. Het ligt in onze handen. De vraag is: wenden we onze macht ten goede aan of ten kwade? Compassie gaat machtsmisbruik tegen. Het is daarom van groot belang onszelf te oefenen in mededogen.”

De School van Compassie houdt iedere maand een open avond. Het programma bestaat uit ontmoeting en uitwisseling, rituelen, muziek en oefeningen. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen. Yvonne: “De bezoekers worden uitgenodigd om actief mee te doen, maar je mag ook gewoon kijken wat er gebeurt.”

Op de open avonden staat vanaf 19.00 uur de koffie klaar. Na afloop is er een hapje en een drankje. De avond van 17 juni is de laatste avond voor de zomervakantie. Ter gelegenheid daarvan is er vanaf 19.00 uur ook een pot luck-maaltijd. Na de zomervakantie zijn er open avonden op 2 en 23 september, 14 oktober, 4 en 25 november en 16 december.

Yvonne van de Graaf

Trainer / Rituelen, Lichaamswerk

'Als Liefde gaat stromen, zijn er geen woorden meer nodig...'

Karel Muller

Trainer / projectleider

'Compassie is een gevoel, maar ook een vaardigheid. Het is verbazingwekkend hoe snel mensen zich hier in kunnen ontwikkelen.'

Op de hoogte blijven van onze school?

Neem contact op