Vrijdag 30 juni 2023

Samen mens zijn...

Aankomende vrijdag gaan we letterlijk samen mens zijn. We laten zo graag onze perfecte, succesvolle buitenkant aan elkaar zien, maar van binnen kennen we allemaal twijfel, onzekerheid, behoefte aan diepere verbinding én verlangen we vaak naar (meer) liefde. Binnen de School voor Compassie is er alle ruimte om hier mee aan de slag te gaan. Een eeuwenoude waarde als ‘Gedeelde menselijkheid’ heeft bouwstenen nodig als liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Zo’n oud woord als ‘Gelijkmoedigheid’ vraagt openheid en oordeelloosheid naar jezelf en naar de ander. Door middel van lichaamswerk oefenen we dat. Kun je oordeelloos aanwezig zijn bij je eigen lichaam en dat van een ander? Kun je met iemand die je niet goed kent jouw compassie, jouw liefdevolle vriendelijkheid delen? Kun je het mooie in alles en iedereen zien? Als je daar stappen in zet, ontstaan er ontroerende dingen.

Voel je welkom!

Gebouw De Vereeniging aan de Oude Enghweg 19.

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

 

No items found.

Op de hoogte blijven van onze school?

Neem contact op